Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Copyright ©  2010  All Rigts Reserved - projekt i wykonanie  iDAT.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik Kancelaria Komornicza
w Zawierciu, ul. Westerplatte 1/11 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769, który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zawierciu obejmującej teren:

miasto Zawiercie
gmina Poręba
gmina Mierzęcice
gmina Siewierz
gmina Łazy
gmina Ogrodziniec
gmina Pilica
gmina Żarnowiec
M A R E K   W Ó J C I K
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAWIERCIU
Właściwość ogólna
Właściwość z wyboru
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zawierciu. Jednakże na wniosek wierzyciela,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8 ust. 5  "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw
o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".

Art. 8 ust. 6 "Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".


(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769)