M A R E K   W Ó J C I K
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAWIERCIU
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Copyright ©  2010  All Rigts Reserved - projekt i wykonanie  iDAT.pl
      Podkreślamy, iż strona niniejsza ma charakter przede wszystkim informacyjny i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sugesti prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
Rachunek bankowy
Informacje podstawowe
Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marka Wójcika.
Kancelaria została utworzona 1987 roku jako kancelaria Komornika Sądowego  Rewiru I przy Sądzie Rejonowym
w Zawierciu i do dnia dzisiejszego funkcjonuje nieprzerwanie obecnie pod nazwą:
Na naszych stronach znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu,
zakres właściwości terytorialnej Komornika Sądowego Marka Wójcika.
Do pobrania są również typowe wzory wniosków egzekucyjnych.

Informujemy, że począwszy od 2009 roku w  Kancelarii Komornika Sądowego Marka Wójcika
sukcesywnie wdrażany jest elektroniczny dostęp do baz danych:

- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
- Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI)
-  Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG
co umożliwia uzyskiwanie informacji z w/w instytucji w terminach 1 - 3 dni.
Kancelaria jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych
za pośrednictwem e-sądu - http://www.e-sad.gov.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik
Kancelaria Komornicza 42-400 Zawiercie ul. Westerplatte 1/11
Godziny pracy
Godziny pracy kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marka Wójcika:
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do 15:30,  sobota i niedziela: nieczynne

Komornik Marek Wójcik przyjmuje strony w poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00
w sprawach pilnych codziennie od 8:00 do 9:00
Rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marka Wójcika -
PKO BP SA O/Zawiercie nr 07 1020 2498 0000 8502 0125 3681
w tytule wpłaty proszę podać sygnaturę sprawy i dane osoby, której dotyczy wpłata